Ne dorim o comunitate curată și modernă, cu oportunități educaționale, culturale și pentru petrecerea timpului liber, în care toți locuitorii să trăiască în armonie și respect reciproc. Ne dorim o comunitate în care vocea fiecărui locuitor să conteze, în care împreună să atingem potențialul neîmplinit până în prezent. Ne dorim o administrație corectă, care ia decizii informate și transparente având în minte viitorul comunității.

Credem în implicarea comunității în stabilirea politicilor publice pentru Corbeanca și de aceea am creat patru comisii de specialitate care au o componență mixtă, atât membri de partid cât și locuitori neimplicați politic:

 • Comisia 1: Buget, finanțe, domeniu public și proprietatea privată
 • Comisia 2: Dezvoltare urbanistică, lucrări publice, mediu înconjurător și protecția animalelor, turism
 • Comisia 3: Juridică, ordine publică, drepturile și obligațiile cetățeanului
 • Comisia 4: Învățământ, sănătate, cultură, culte, sport, protecția drepturilor copiilor, muncă și protecție socială

Propunerile de măsuri sunt rezultatul muncii acestor comisii care își continuă activitatea și la care încă vă puteți alătura.

EDUCAȚIE

Suntem peste 15.000 de locuitori în Corbeanca, preponderent familii cu copii. Cei mai mulți dintre acești copii frecventează alte școli decât cele publice din localitate, fac naveta în București sau în alte localități apropiate și, astfel, pierd aproximativ 2 ore în fiecare zi în masina, pentru că școlile din Corbeanca, așa cum reiese din rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională, dar și din sondajul PLUS, nu reprezintă deocamdată o alternativă valoroasă.
În Corbeanca avem o grădinița în satul Petrești care este închisă de mai mulți ani, o școală în satul Corbeanca unde 632 de copii învață în 3 schimburi, o altă școală în Tamași care a fost închisă la început de an școlar pentru lucrări de renovare.
Școala din Corbeanca trebuie să fie una performantă care să poată asigura învățământ de calitate pentru toți elevii, născuți aici sau mutați din alte localități. Estimăm că există cel puțin 1.500 de elevi care ar dori să învețe în Corbeanca. Cum ajutăm acești copii?
Ne dorim ca școlile și grădinițele din localitate să își îmbunătățească oferta educațională, calitatea învățării și predării și rezultatele școlare pentru a deveni atractive pentru orice familie care locuiește în Corbeanca.

Principii de bază

O școală atractivă este un loc în care copiii noștri se simt în siguranță, un mediu propice dezvoltării capacităților creative și interesului pentru cunoaștere, explorare și învățare. Pe lângă dezvoltarea competențelor sociale, interpersonale și civice, componenta digitală a actului educațional va avea un rol important în schimbările pe care ni le propunem în următorii 4 ani. În completarea programelor școlare, încurajăm desfășurarea unor cluburi și activități extracurriculare cu domenii de joc, sport și activități care antrenează gândirea creativă și care vor fi alese în funcție de interesele și nevoile personale: cluburi de teatru, robotică, programare, ateliere de meșteșuguri și artizanat, limbi străine, sport, dans, cluburi de lectură, etc. Vom colabora cu managementul școlii pentru a identifica acele cazuri sociale care necesită intervenții imediate pentru a preveni părăsirea timpurie a studiilor din cauza sărăciei.

Un mediu creativ și educativ nu poate să nu ia în considerare utilizarea noilor tehnologii în educație, ca metodă de inovare în procesul de învățare. Deși conținuturile educaționale, cadrele didactice și managementul general al actului pedagogic țin de Ministerul Educației și Cercetării, Primăria Corbeanca este cea care poate asigura pentru toate școlile din localitate investiții în dotarea școlilor, fie că vorbim despre calculatoare, biblioteci, sau cursuri de perfecționare puse la dispoziția cadrelor didactice.

Educația trebuie să fie:

 • INCLUZIVĂ – pentru a ne asigura că toți copiii, indiferent de mediul de proveniență, au acces la oportunități educaționale de calitate;
 • INTERACTIVĂ – pentru a motiva și interesa elevul în procesul de învățare;
 • DINAMICĂ – pentru păstrarea interesului și motivației pe toată durata școlarizării;
 • COERENTĂ – să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învățământ și să aibă o abordare cu accent pe creativitate și inovare.

Este necesară creșterea alocărilor bugetare locale destinate educației, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse.

Măsuri

Profesori motivați și bine pregătiți. Părinți implicați în viața școlii.

 • Vom organiza cursuri gratuite de perfecționare și de dezvoltare personală adresate profesorilor din Corbeanca. De exemplu, cursuri de psihopedagogie, metode alternative de predare și evaluare care să dezvolte competențele necesare în educația modernă, centrată pe elev și nevoile acestuia, managementul clasei, comunicare.
 • Vom susține întărirea rolului părinților în viața școlii.
 • Vom dezvolta și furniza cursuri parentale, întâlniri formale și informale de socializare pe teme de interes, cluburi tematice părinți-copii: educație pentru sănătate, educația civică, educația cultural artistică și științifică, educația ecologică, educația rutieră, etc.

Cantină școlară în fiecare școală.

 • Vom asigura un prânz cald pentru fiecare copil.
 • Cantină școlară pentru toți copiii înscriși la școlile de stat din Corbeanca.

Modernizarea procesului de predare-învățare cu ajutorul tehnologiilor informațiilor și comunicării, prin dotarea tuturor școlilor, cadrelor didactice și copiilor cu mijloace adecvate.

 • Vom susține implementarea programului Clasa Viitorului, o platformă de e-learning și o infrastructură digitală de conținuturi ce va oferi acces la softurile educaționale utile în procesul de predare.
 • Vom conecta toate școlile din comună la Internet prin conexiuni de mare viteză.
 • Vom dota bibliotecile școlare existente, introducerea bibliotecilor virtuale.

Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală a elevilor, dezvoltarea fizică și socio-culturală.

 • Vom reabilita/moderniza clădirile școlare pentru a ne asigura ca toate unitățile de învățământ au toate autorizațiile de funcționare.
 • Vom asigura dotări didactice (aparatură de laborator, biblioteci) moderne pentru toate unitățile școlare din localitatea noastră;
 • Vom înființa ”Standardul Minim pentru Educație de calitate în Corbeanca” care va fi particularizat în funcție de o serie de elemente, astfel încât să fie garantată egalitatea de șanse, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacități psiho-motorii etc. O măsură comună cu domeniul protecției sociale.
 • Vom susține monitorizarea și evaluarea progreselor procesului educativ în parteneriat cu ONG-uri educaționale prin organizarea unor cursuri de mentorat, cursuri remediale și pentru dezvoltarea psihosocială a elevilor.
 • Vom susține programul „Școală după școală” ce va include cursuri remediale organizate în cadrul after school-ului și susținerea unor cluburi de șah, teatru, robotică, programare, ateliere de meșteșuguri și artizanat, limbi străine, sport, dans, cluburi de lectură, etc;
 • Vom colabora cu instituțiile educaționale din comună în vederea reducerii fenomenului analfabetismului funcțional.
 • Ne propunem prevenirea și combaterea violenței în școli prin programe dedicate care să ajute la conștientizarea acestor probleme și la măsuri concrete (organizarea unor workshopuri care sa aiba ca invitați psihologi și specialiști în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, introducerea în Regulamentul intern a unor prevederi clare pentru sancționarea comportamentelor violente și a hărțuirii).
 • Ne propunem creșterea numărului de elevi care susțin examenul de Evaluare Națională și creșterea mediilor obținute de către aceștia, în vederea îmbunătățirii ratei de tranziție la învățământul secundar superior (liceu sau școală profesională).
 • Vom susține participarea școlilor din comună la programul ERASMUS+, pentru ca elevii și profesorii să poată participa la schimburi interculturale cu alte școli din Uniunea Europeană (schimburi de experiență, vizite de studiu, vizite culturale și educaționale în alte țări din UE).

PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI MUNCĂ

Credem cu tărie că educația se află în strânsă legătură cu protecția socială, că grija noastră ar trebui să se îndrepte către persoanele cu dizabilități, bătrânii aflați în suferință, către familiile ce au nevoie de sprijin dar și către cei singuri și vulnerabili.

Măsuri

 • Vrem să creăm o comunitate unde oamenilor să le pese de cei de lângă ei. Comunitatea noastră a demonstrat că poate să se implice pentru ajutorarea locuitorilor și credem ca administrația locală are obligația, dar și instrumentele prin care poate gestiona acest proces cu responsabilitate. De asemenea, în cadrul platformei ne propunem să oferim acces la cursuri de reprofesionalizare și posibilitatea accesării unor job-uri.
 • În ceea ce privește bugetul alocat serviciilor sociale, e necesară o evaluare a modului în care sunt acordate beneficiile de asistență socială, precum și evaluarea programelor de servicii sociale.
 • Ne propunem întocmirea unei analize a situației locale în acest domeniu și realizarea unui program de asistență socială transparent, construit pe criterii clare care să asigure plata acestor beneficii către categoriile sociale îndreptățite să primească, conform legislației în vigoare. De asemenea, ne propunem stabilirea unui cadru legal care să prevină frauda sau abuzul obținerii acestor ajutoare de la bugetul local.
 • Vom colabora cu școlile din Corbeanca pentru dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar.

TINERET ȘI SPORT

Vom elabora politici publice, strategii și planuri de acțiune care să aibă în centrul lor tinerii din Corbeanca. Prin aceste strategii și planuri de acțiune ne propunem să contribuim la creșterea angajabilității tinerilor, la dezvoltarea implicării lor sociale și civice precum și la promovarea unui stil de viață sănătos.

Este important să încurajăm copiii, tinerii și adulții din Corbeanca să participe la orice tip de activitate sportivă. Sportul poate preveni un număr mare de boli grave, contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a copiilor și are un rol cheie în crearea de comunități.

Măsuri

 • Vom organiza întâlniri consultative periodice (cel puțin o dată la 6 luni) cu reprezentanții tinerilor din comuna Corbeanca, pentru a identifica împreună prioritățile și pentru a ne asigura că implementăm programe de calitate educaționale, culturale și sportive pentru tineri.
 • Vom asigura cofinanțarea unor proiecte de tineret (proiectele trebuie să fie depuse de către tinerii din Corbeanca în cadrul unor apeluri de finanțare naționale sau europene).
 • Ne vom concentra pe asigurarea condițiilor propice pentru practicarea sportului.
 • Vom amenaja Parcul Corbeanca pentru mișcare sănătoasă și pentru a permite desfășurarea în siguranță a diverselor sporturi de sezon, individuale sau de echipă, asigurând accesibilitatea, iluminatul corespunzător, delimitarea zonelor pentru diversele activități, dotarea cu vestiare/garderobe, existența echipelor de pază și de prim ajutor, supraveghere camere video etc.
 • Vom amenaja un circuit de plimbări cu bicicleta/circuit de alergare.
 • Vom utiliza rețeaua de lacuri din Corbeanca pentru diverse sporturi nautice sau de sezon (canotaj, hidrobiciclete, patinaj, etc.).
 • Vom susține organizarea/facilitarea unor programe de fitness în parc, cu sprijinul unor instructori, grupuri/clase.
 • Vom aplica pentru proiecte cu fonduri europene pentru a atrage investiții care să ducă la amenajarea întregului teritoriu al comunei Corbeanca pentru activități în aer liber.

MOBILITATE ȘI INFRASTRUCTURĂ

Credem în politici urbane de mobilitate care facilitează demotorizarea, care încurajează mersul pe bicicletă și pietonal și asigură acces la platforme intermodale. Infrastructura de mobilitate din Corbeanca trebuie să asigure interconectare și grijă pentru mediu prin măsuri care duc la reducerea amprentei de carbon. Îmbunătățirea infrastructurii de mobilitate trebuie să fie realizată ținând cont de specificul fiecărei zone, astfel încât să încurajeze locuitorii din zonele rezidențiale să folosească mai des mijloace de transport nepoluante și să ofere acces fluid în zonele comerciale.

Măsuri

Asigurarea conexiunii prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de transport local

 • În contextul în care autostrada A0 va trece prin comună, considerăm imperativă înființarea unei comisii care să se ocupe de elaborarea unui plan de mobilitate urbană sustenabilă precum și de managementul mobilității în Corbeanca.
 • Realizarea de variante de ocolire a localității pe rute la granița cu UAT-urile învecinate.
 • Managementul traficului prin sisteme adaptive la condițiile de trafic.
 • Circulația vehiculelor de colectare deșeuri restricționată la orele de vârf.
 • Implementarea unor soluții integrate de fluidizare a traficului prin elaborarea de proiecte comune cu UAT-urile vecine.
 • Promovarea serviciilor feroviare conexe prin stațiile existente( Buftea) și reactivarea celor abandonate (Odăi).
 • Finalizarea asfaltării și modernizarea străzilor (trotuare pietonale, piste biciclete, șanțuri casetate pentru colectare apă pluvială).
 • Promovarea transportului public, a transportului alternativ și a modalităților de deplasare prietenoase mediului.
 • Implementarea serviciilor de informare de tip mobile app, consultanță și planificarea deplasării.
 • Montarea limitatoarelor de viteză cu înălțare de carosabil.
 • Crearea sensurilor giratorii în intersecțiile cu drumurile principale foarte circulate (ex. Strada Primăverii cu str. Unirii (zona Mega2), Strada Iepurașului cu Unirii).
 • Montarea sistemelor de monitorizare video în comunitate mai ales în zonele dens circulate precum și în zonele mai izolate.
 • Implementarea măsurilor pentru descurajarea parcării mașinilor pe trotuar.
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public – instalarea iluminatului LED mult mai intens și mai economic .
 • Construirea trotuarelor care facilitează atât pietonilor cât și șoferilor o deplasare corectă și fără de pericole.
 • Impunerea unor reguli stricte pentru dezvoltatori cu privire la obligativitatea asigurării în primul rând a infrastructurii de utilități înainte de transferarea imobilelor în circuit comercial.

Îmbunătățirea condițiilor de viața prin asigurarea accesului la utilități și la servicii publice de calitate

 • Extinderea infrastructurii și a dotărilor tehnico-edilitare existente (gaze, apă, canal).
 • Transferul unor rețele aeriene în subteran anterior intervențiilor la infrastructură rutieră și pietonală (ex. intubare cabluri telecomunicații).
 • Realizarea lucrărilor de interes public și acordarea de facilități pentru conectarea la utilități se va face preponderent din fonduri nerambursabile și din surse financiare atrase.
 • Amenajare de zone de recreere, alei pietonale, piste de agrement.
 • Igienizarea și casetarea (intubare și astupare) canalelor de irigații existente.
 • Reducerea poluării prin implementarea ultimelor recomandări privind managementul deșeurilor, extinderea rețelei de gaz.

DEZVOLTARE URBANĂ

Dezvoltarea accelerată a localității Corbeanca precum și modificarea profilului antropic local aduce provocări noi privind reglementarea domeniului construcțiilor și a amenajării teritoriului. Vom promova principiile respectării stricte a reglementărilor în dezvoltare urbană, al transparenței și monitorizării și cel al echității în privința calității și confortului vieții.

Măsuri

 • Revizuirea Planului Urbanistic General urmărind integrarea în strategia de dezvoltare teritorială zonală.
 • Realizarea cadastrului unic la nivelul comunei.
 • Analiza Inventarului Domeniului Public.
 • Realizarea unui audit al proiectelor de lucrări publice contractate în ultimii ani.
 • Continuarea lucrărilor de infrastructură începute cu monitorizarea atentă bazată pe indici de performanță.

MEDIU

Dezvoltarea accelerată a localității a produs un impact asupra mediului care impune implementarea conceptelor moderne de sustenabilitate pentru o dezvoltare durabilă. Din perspectiva mediului, devine imperativă respectarea a trei reguli de baza: poluatorul plătește, ierarhia priorității de gestiune a deșeurilor, promovarea energiei verzi.

Măsuri

 • Implementarea unui sistem eficient de management al deșeurilor cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
 • Extinderea sistemului de monitorizare a calității aerului care să ne ofere date pe baza cărora vom putea argumenta atât introducerea de politici publice cât și proiecte care să reducă impactul asupra mediului și implicit să îmbunătățească calitatea aerului.
 • Măsuri stricte pentru controlarea creșterii haotice a ambroziei.
 • Campanii susținute pentru dezinsecții împotriva țânțarilor, muștelor și căpușelor.
 • Campanii periodice de informare a cetățenilor pe teme legate de protecția mediului.
 • Valorificarea zonelor verzi din jurul localității prin amenajarea de trasee și locuri de recreere ecologice.
 • Asigurarea cadrului necesar plantării de puieți pentru înființarea de noi spații verzi și perdele forestiere.

ADMINISTRAȚIE ȘI DIGITALIZARE

Evoluția din ultimii ani a tehnologiilor digitale și integrarea acestora în procesele administrative locale au un rol substanțial în îmbunătățirea relației dintre cetățean și administrație, a relației dintre companii și administrație, dar și a relației dintre diferite instituții ale statului și administrația locală.

Digitalizarea va face disponibile anumite servicii oferite de administrație 24/7 și va ajuta procesul de transparentizare a relației cu contribuabilul.

Măsuri

 • Digitalizarea administrației locale prin implementarea proiectului Punctul de Contact Unic electronic care oferă o interfață online cetățenilor dar și companiilor în relația cu primăria.
 • Implementarea ISO37001 pentru un sistem de management anti-mită.
 • Transparentizarea întregului proces de achiziții publice de la faza de întocmire a caietelor de sarcini până la contractare.
 • Organizarea sesiuni de formare cu personalul primăriei având ca obiectiv colaborarea în interiorul departamentelor dar și colaborarea interdepartamentală, înțelegerea tehnologiilor digitale în procesele administrative și aplicarea standardului anti-mită.
 • Bugetare participativă prin alocarea unei sume din buget pentru care locuitorii vor putea depune proiecte care vor dezvolta comuna.

SĂNĂTATE

La nivel local există câteva cabinete medicale care oferă o asistență medicală limitată la anumite specializări, ceea ce face ca majoritatea locuitorilor să apeleze la serviciile din centrele private sau de stat din București. Vârstnici, părinți și copii trebuie să ajungă de cele mai multe ori până în București chiar și pentru controale de rutină.

Avem nevoie de servicii medicale accesibile, asistență medicală permanentă și măsuri de prevenție susținute la nivel local prin proiecte care să încurajeze un mod de viață sănătos.

Măsuri

 • Vom organiza un centru de permanență care va avea cabinete medicale cu diferite specializări și va putea asigura asistență medicală de urgență cu scopul de a oferi locuitorilor acces facil la servicii medicale.
 • Vom finanța proiecte pentru promovarea unui stil de viață sănătos, bazat pe prevenție și realizat în colaborare cu specialiști din domeniul medical cu scopul de a informa și educa cu privire la măsurile de prevenire a îmbolnăvirii.

PROTECȚIA ANIMALELOR

Cauze și soluții ale situației câinilor fără stăpân

Sursa inițială pentru situația actuală o reprezintă demolările din anii ‘80, dar și indiferența autorităților față de înmulțirea necontrolată a câinilor rămași fără stăpân.

Cauzele actuale:

 1. Abandonul puilor – se datorează persoanelor care locuiesc în medii rurale ori urbane, preponderent la casă cu curte care, în loc să-și sterilizeze animalele, preferă să le lase să-și urmeze instinctul, iar puii rezultați sunt abandonați în piețe aglomerate, păduri de la periferii, pe lângă restaurante, școli, grădinițe etc.
 2. Abandonul câinilor de apartament – odată cu apariția pet shop-urilor, tentația sau insistențele copiilor au făcut ca multe animale să fie achiziționate pe baza unui impuls de moment iar următorul pas să fie abandonul. Totodată, familii întregi au plecat să muncească în străinătate lăsând în urmă animale fără adăpost.
 3. În Corbeanca în special, din cauza caracterului rural al zonei, sunt foarte multe cazuri de pui aduși din afara localității și abandonați aici, împreună cu mama sau fără. Este un loc de „aruncare” al puilor. Sunt chiar câteva locații cunoscute pe teritoriul comunei în care au fost găsiți de mai multe ori pui abandonați.

Factorii care contribuie la amplificarea fenomenului:

 • Sursele de hrană (resturi menajere care abundă), oamenii care hrănesc generații întregi de pui proveniți de la cățeaua blocului, în loc să o sterilizeze și să-i ofere aceeași îngrijire până la dispariția ei naturală.
 • Lipsa de responsabilitate a proprietarilor de animale care își lasă câinii nesterilizați să umble liberi pe străzi. Fie masculii cu proprietari montează femelele fără stăpân, fie femelele cu stăpân sunt montate şi se întorc acasă gestante, iar proprietarii vor abandona puii la naștere.
 • Lipsa educației privind necesitatea sterilizării, lipsa fenomenului de adopție, slabă informare, nepăsarea.
 • Absența unor programe eficiente de gestionare a populației canine sau mai rău, aplicarea unor măsuri total nedocumentate și ca atare, greșite.
 • Neaplicarea legislației existente care prevede sterilizarea animalelor de rasă comună și neaplicarea de amenzi pentru nerespectarea ei.
 • Mentalitatea incorectă că sterilizarea poate face rău animalului – există unele credințe populare cum că se poate muri la sterilizare.
 • Existența unor întregi filiere de afaceri ilegale din câinii fără stăpân – firme care încasează fonduri pentru gestionarea problemei, capturează câinii – de multe ori prin metode barbare – apoi îi lasă să moară de foame în adăposturi sau îi eutanasiază, încasând bani de la autorități pentru acest lucru. Inspectorii sanitari sau de la protecția animalelor se asigură doar că aceste așa zise adăposturi au hârtiile în regulă, nu intră să verifice cu adevărat starea câinilor.
 • Ignoranța oamenilor cu privire la ce se întâmplă cu câinii luați de pe străzi, combinată cu lipsa de empatie. Mulți sunt de bună credință și își imaginează că acești câini capturați au o viață satisfăcătoare sau sunt adoptați imediat, când de fapt ei trăiesc de pe o zi pe alta sau sunt eutanasiați.

Aparent, există 3 metode de rezolvare a situaţiei actuale:

 1. Eutanasierea câinilor. O metodă care la prima vedere pare cea mai eficientă şi rapidă. La o examinare mai atentă, vom constata că prinderea și eutanasierea câinilor prin metode „umane” se dovedesc a fi operațiuni foarte scumpe, de multe ori imposibile și ineficiente:
  • Acțiunea de prindere a câinilor se desfășoară într-un ritm lent și anevoios: iubitorii de animale se împotrivesc și își ascund câinii când se organizează prinderi, hingherii sunt mituiți sau agresați de către locuitorii din zonă.
  • Rata de prindere, fără sprijinul populației, este mult mai mică față de rata de înmulțire a câinilor rămași.
  • Câinii rămași, inclusiv puii au rata de supraviețuire mai mare întrucât sursa de hrană și adăpost este mai bogată.
 2. Înființarea unor adăposturi care ar putea găzdui toți câinii fără stăpân. Pare o idee bună și mult mai umană decât eutanasierea câinilor, însă este foarte costisitoare.
  • Sumele necesare pentru construirea acestor adăposturi – gigant ar fi fabuloase, pe măsură ce s-ar popula cu animale, restul exemplarelor s-ar înmulți nestingherite, profitând de spațiul şi resursele rămase. În acest fel, ar trebui construite alte și alte adăposturi.
  • Costurile construcțiilor, costurile prinderii, sterilizării animalelor din adăposturi, asigurarea hranei și asistenței medicale pe tot parcursul vieții, costurile administrării (îngrijitori, produse pt. igienizare, medic veterinar, medicamente etc) sunt uriașe, nici un consiliu local nu și-ar putea permite un asemenea buget.
 3. Controlul reproducerii. Cu toate că pare cea mai lentă metodă, cu efecte care nu se văd instantaneu, aceasta este singura soluție care s-a dovedit eficientă în cazul unei populații mari de animale fără stăpân. Felul în care se aplică această metodă este unul simplu și cu multe avantaje. Controlul reproducerii presupune: prinderea animalelor, deparazitarea, vaccinarea și sterilizarea lor, identificarea și marcarea într-un mod vizibil de la distanță și eliberarea acestora în locul de unde au fost capturate.
  Avantaje:

  1. Crește eficiența prinderilor (iubitorii de animale vor ajuta echipajele să ia câinii dacă vor știi că aceștia se vor reîntoarce), iar de multe ori câinii vor fi aduși pentru sterilizare chiar de către cei care îi ocrotesc.
  2. Prin vaccinare se elimină riscul producerii unor zoonoze periculoase (rabie).
  3. Numărul exemplarelor agresive (masculi în perioada de montă, femele cu pui) va scădea drastic. În urma sterilizării, comportamentul animalelor se schimbă în totalitate, cel mai puternic instinct, cel de reproducere, dispare, nu se mai formează haite (în perioadele de montă s-au înregistrat cele mai multe cazuri de agresivitate).
  4. Câinii nu mai migrează, fiind mai facilă o păstrare a evidenței acestora și depistarea unor exemplare cu probleme (câini agresivi, bolnavi etc).
  5. Sterilizarea în masă este singura soluție care dă rezultate pe termen mediu și lung, mai mult decât atât, este o soluție decentă, umană și pentru care s-ar primi sprijinul organizațiilor de protecție a animalelor cât și al cetățenilor.

Măsuri – pașii concreți de aplicare a controlului reproducerii

 1. Vom face un recensământ strict al câinilor cu stăpân aflați în curți sau pe stradă. Aceștia trebuie sterilizați și înregistrați în RECS (microcipați) pe numele proprietarului după cum prevede legea. Trebuie aplicate amenzi pentru cei nesterilizați.
 2. Vom informa locuitorii privitor la necesitatea sterilizării și la eficiența metodei de întoarcere în teritoriu (distribuire de pliante și afișe informative, panou informativ pe drumul județean) precum și la nevoia de implicare prin reclamarea celor care încalcă legea și abandonează câini.
 3. Vom organiza campanii de sterilizare gratuită, pentru a veni în sprijinul posesorilor de câini de două ori pe an, primăvara și toamna, în perioada în care numărul maxim de femele intră în călduri. Pentru aceste campanii se vor folosi atât fondurile primăriei cât și parteneriatele pentru a atrage fonduri prin intermediul asociațiilor de protecție a animalelor.
 4. Vom construi un adăpost pentru cazarea temporară a câinilor fără stăpân. În Corbeanca există un grup activ de voluntari care se ocupă de problema câinilor fără stăpân și există, de asemenea, asociații non profit / cabinete veterinare care colaborează cu asociații din afara țării pentru adopție. Ambele părți și-au arătat disponibilitatea și interesul de a se implica în această problemă. După capturare câinii vor fi evaluați de către un cabinet medical veterinar – există mai multe în comună care ar putea fi cooptate pentru colaborare – sterilizați, vaccinați și eventual menținuți în adăpost pentru o perioadă de carantină. Cei care sunt stabili în teritoriu și nu crează probleme localnicilor vor fi apoi întorși în teritoriu. Dacă există cazuri în care localnicii sunt deranjați de numărul mare de câini dintr-o zonă și nu acceptă întoarcerea în teritoriu, acești câini vor rămâne în adăpost și vor fi promovați pentru adopție cu ajutorul asociației și al voluntarilor. Pentru administrarea adăpostului și activitățile curente de acolo vom apela la persoanele asistate social, sub supravegherea personalului de specialitate.
 5. Am făcut deja demersuri pentru a ne asigura că voluntarii sunt disponibili să susțină implementarea unui astfel de proiect în toate fazele sale. Avem propuneri de la asociații cu care am putea colabora și de persoane dispuse să administreze adăpostul.
 6. Vom organiza vizite educaționale în adăpost pentru școlile și grădinițele locale, pentru a schimba mentalitatea oamenilor legat de animalele fără stăpân.

Dovezi științifice

Tratate, inclusiv concluziile Organizației Mondiale a Sănătății recomandă aplicarea unui program de control al reproducției și nu adoptarea unei soluții radicale, inumane, scumpe și cel mai grav, total ineficiente.
Cercetările conduse de Organizația Mondială a Sănătăţii în perioada 1981-1988 în cadrul programului A.G.F.U.N.D. / OMS de luptă împotriva rabiei umane și canine din țările în curs de dezvoltare au relevat faptul că programele de eliminare a câinilor (care prevăd prinderea și eutanasierea câinilor comunitari) sunt atât ineficiente, cât și costisitoare. Nimic nu dovedește că eliminarea câinilor ar fi avut vreodată un impact semnificativ asupra densității populației canine sau asupra propagării rabiei.
În spiritul viziunilor științific fundamentate, exprimate pe plan internațional și național, programele de „prindere şi eliminare” a câinilor fără stăpân sunt considerate ineficiente pe termen mediu și lung deoarece nu atacă originea problemei, care este ritmul ridicat al reproducerii. În concepția promovată,

CONTROLUL populației canine se bazează prioritar pe: STERILIZĂRI, VACCINĂRI, (implicând înregistrări și marcaj), plus EDUCAȚIE și SUPRAVEGHERE”.

Este regretabil că în România, singura soluție găsită de autorități este uciderea câinilor sau ignorarea problemei, atâta timp cât există alte soluții de foarte mulți ani. Informarea de către diverse organizații internaționale de protecția animalelor cu privire la metoda sterilizării masive, precum și sprijinul oferit de aceste organizații presupune ajutoare materiale, sterilizări gratuite și punerea la dispoziția autorităților de personal specializat în vederea demarării unui amplu program de control al reproducției canine.